Logo Great Salt Lake Artemia (màu trắng)

Artemia bạn có thể tin tưởng!

Chất lượng cao nhất | Dinh dưỡng tốt nhất
Thương hiệu Artemia
Công nghệ Artemia
Thức ăn cho trại giống
Nghiên cứu

Chúng tôi là chuyên gia Artemia

Chim nước trên mặt nước Great Salt Lake

Tính bền vững

Đọc về tính bền vững thông qua quản lý thu hoạch dựa trên khoa học và bảo tồn chuyên dụng

Cột gỗ nhô lên khỏi mặt nước

Tin tức GSLA

Luôn cập nhật những tin tức, thông tin và phát triển mới nhất tập trung vào ngành nuôi trồng thủy sản

Thuyền thu hoạch trên mặt nước xanh

Video

Tìm hiểu thêm về Great Salt Lake Artemia, các sản phẩm chất lượng cao và công nghệ tiên tiến của chúng tôi

"Chúng tôi là những chuyên gia về thu hoạch, chế biến và sinh thái Artemia. Chúng tôi sử dụng khoa học để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao nhất và dinh dưỡng tốt nhất trong khi vẫn bảo tồn môi trường sống tự nhiên của Artemia."

Tìm hiểu thêm về GSLA

Ảnh bìa video về chiếc thuyền thu hoạch trên mặt nước xanh
Phát Video