Thử nghiệm nghiên cứu

Thử nghiệm Alpha – Sử dụng thêm Artemia

Tôm thẻ chân trắng – Penaeus vannamei

Thử nghiệm Alpha của chúng tôi đã sử dụng thức ăn Mackay Marine MP Feed với GSLA Artemia để đánh giá tỷ lệ sống của tôm trong nhiều tình huống thức ăn khác nhau. Dưới đây là kết quả sống sót ở giai đoạn PL7 và PL15.

Biểu đồ thanh cho thấy sự gia tăng khả năng sống sót ở giai đoạn PL7

Sống

Giai đoạn PL7

Kết quả đã chứng minh rằng ở giai đoạn PL7, chúng tôi đã thấy sự gia tăng khả năng sống sót trên 70% và trọng lượng ổn định khi chúng tôi tăng mức Artemia lên 4,3kg.

Sống

Giai đoạn PL15

Bởi Giai đoạn PL15, chúng tôi đã thấy những cải thiện tương tự về khả năng sống sót lên đến 66,7% khi chúng tôi sử dụng 4,3kg Artemia với trọng lượng một lần nữa vẫn ổn định ở các mức Artemia khác nhau.

Biểu đồ cột cho thấy sự gia tăng khả năng sống sót ở giai đoạn PL15

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm

Chúng tôi mong muốn giúp bạn có được giá trị và hiệu suất tốt nhất từ Artemia của bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc nhận hướng dẫn về việc sử dụng bao nhiêu MP Feed và Artemia trong hoạt động ấp nở của bạn.