Liên hệ với chúng tôi

Hãy liên lạc với chúng tôi

Great Salt Lake Artemia

Chúng tôi là những chuyên gia Artemia sản xuất các sản phẩm Artemia tốt nhất thế giới từ nguồn Artemia quan trọng nhất thế giới – Great Salt Lake – cho hiện tại và cho các thế hệ tương lai. Trong hơn ba mươi năm, chúng tôi đã đánh giá cao tầm quan trọng của việc cung cấp các sản phẩm tuyệt vời và chăm sóc và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên mỏng manh này.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi là chuyên gia Artemia