Thử nghiệm nghiên cứu

Thử nghiệm Gamma – Sử dụng thêm Artemia

Tôm thẻ chân trắng – Penaeus vannamei

Thử nghiệm Gamma của chúng tôi sử dụng thức ăn Mackay MP với GSLA Artemia để đánh giá tỷ lệ sống và trọng lượng của tôm trong nhiều tình huống thức ăn khác nhau. Chúng tôi đã so sánh chế độ ăn kiêng Mackay Marine MP Feed với chế độ ăn kiêng của đối thủ cạnh tranh chi phí thấp.

Biểu đồ cột cho thấy sự gia tăng khả năng sống sót ở giai đoạn PL12 đến PL25

Sống

Giai đoạn PL12 đến PL25

Kết quả sống sót đã chứng minh lợi ích đáng kể khi chế độ ăn MP Feed được sử dụng so với chế độ ăn chi phí thấp. Khả năng sống sót tăng từ 82 % lên 90% khi sử dụng 6 kg Artemia.

Trọng lượng

Giai đoạn PL12 đến PL25

Kết quả cân nặng cũng chứng minh lợi ích của việc sử dụng chế độ ăn MP Feed trong giai đoạn PL12 đến PL25. Dữ liệu cho thấy trọng lượng tổng thể tăng 31%, dẫn đến tôm lớn hơn và khỏe mạnh hơn.
Biểu đồ thanh cho thấy sự gia tăng trọng lượng ở giai đoạn PL12 đến PL25

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm

Chúng tôi mong muốn giúp bạn có được giá trị và hiệu suất tốt nhất từ Artemia của bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc nhận hướng dẫn về việc sử dụng bao nhiêu MP Feed và Artemia trong hoạt động ấp nở của bạn.