Công nghệ Artemia

Sự kết hợp cuối cùng của bạn trong Nauplii Separation
và Vibrio Protection

Thế hệ năng suất tiếp theo

Các phòng thí nghiệm đẳng cấp thế giới và bí quyết kỹ thuật kết hợp với tiền thưởng của thiên nhiên tạo ra các giải pháp dựa trên công nghệ cho các sản phẩm Artemia tốt hơn và cải thiện sự phát triển của tôm và cá.

Bảo vệ Artemia

Artemia Guard (An toàn sinh học)
Tăng hiệu suất sản xuất của bạn bằng cách ức chế đáng kể Vibrio.

  • Cải thiện an toàn sinh học trong trại giống để có hiệu suất sản xuất cao hơn
  • Ức chế sự phát triển của Vibrio trong quá trình nở Artemia

Nghệ thuật SEP

SEP-Art (Tách biệt hoàn hảo)
Công nghệ tách hoàn toàn tạo ra hệ thống treo nauplii 100%.

  • Cung cấp giá trị cao từ năng suất nauplii tối đa
  • Sản xuất Artemia sống chất lượng cao thông qua tách từ, loại bỏ nhu cầu sử dụng hóa chất khắc nghiệt

Bảo vệ Artemia + SEP-Art

Một sự kết hợp bất khả chiến bại
Những công nghệ tiên tiến này cùng nhau tạo ra kết quả đáng kinh ngạc.

  • Cải thiện an toàn sinh học trại giống
  • Tăng sức sống và chất lượng ấu trùng Artemia
  • Tăng cường làm giàu Artemia khi cần thiết

Video tổng quan về công nghệ