AQUA-EXPO-Ông già Noel-Elena_1024x1024

 

Santa Elena, Ecuador | Ngày 8-9 tháng 2 năm 2023 - GSLA tự hào được trưng bày cùng với đối tác tuyệt vời Prilabsa của chúng tôi tại triển lãm AQUA EXPO năm nay ở Santa Elena, Ecuador - một trong những sự kiện tôm kỹ thuật thương mại quan trọng nhất trên lục địa. Hãy đến thăm các chuyên gia nuôi trồng thủy sản Great Salt Lake Artemia và Prilabsa và tìm hiểu thêm về Công nghệ Artemia và Thức ăn cho Trại giống.  Website AQUA EXPO 2023

Để lại một bình luận